Monthly Archives: March 2018

Woman, behold your son…

Reblogged from http://www.anluwage.com IKATLONG SALITA: Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Bente anyos lang po ako noong pumasok sa kumbento. At noong unang gabi, hindi ako makatulog kasi na-miss ko ang Mamang ko. Nasanay kasi ako na … Continue reading

| Leave a comment